PAMYUA (pronounced bum-yo-ah) is a Yup'ik Inuit word meaning ENCORE or DO IT AGAIN